Carmen Leclercq

Carmen Leclercq

Carmen LeclercqPsychiater

050/37 47 41

Dokter Carmen Leclercq is psychiater, psychotherapeut en revalidatiearts.

Ze is als psychiater ook verbonden aan het Mobiel Vroeg Interventieteam Psychose (MVIP)

Voor de geplande consultaties wordt rekening gehouden met de maatregelen van de federale overheid om het coronavirus in te dijken. Gelieve u steeds te voorzien van een mondmasker. Een consultatie kan enkel doorgaan indien U niet verkouden of griepering bent en niet in contact bent geweest met een COVID-19 patiënt.

Indien een consultatie hierdoor niet kan plaatsvinden, mag deze telefonisch doorgaan.

De afspraken kunnen online of telefonisch op het nummer 050/37.47.41 vastgelegd worden.

 

Over Carmen

Dokter Leclercq is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychosen en angst- en stemmingsstoornissen bij jongeren vanaf 15 en volwassenen. In nauwe samenwerking met psychologen staat zij in voor het psychiatrisch en psycho-diagnostisch onderzoek in het kader van ADHD (aandachts- en concentratiestoornis) en ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

Ze begeleidt ook mensen die met een burn-out te kampen krijgen.
Als psychotherapeute werkt ze vooral cliëntgericht met psychotherapie die geïnspireerd is op het werk van de Amerikaanse psychiater en schrijver Irvin D. Yalom. Via een “open dialogue”, (een Finse methode die de familiale context en het sociaal netwerk in de therapie betrekt) wil ze het herstel van de cliënt(e) bevorderen.

Als revalidatiearts wil ze met systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) de maatschappelijke beperkingen, waar mensen met psychosociale kwetsbaarheden dikwijls tegenaan botsen, optimaliseren. Met SRH verhoog je je zelfredzaamheid door te leren omgaan met je kwetsbaarheden en door je talenten uit te diepen. Er worden haalbare doelen uitgestippeld op het gebied van persoonlijke groei, je recreatieve vaardigheden en je schoolse of professionele leefwereld. Deze kennis versterkt je in je relationele en sociale vaardigheden op het gebied van wonen, ontspanning, studeren en werken.

Contacteer Carmen